درباره ما

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مسعود ارادتمند

آدرس : شهرک غرب- بلوار دادمان- ارغوان غربی – پاییزان – پلاک۶

شماره تماس:۰۲۱۲۶۳۵۹۸۶۴-۰۹۱۲۲۹۰۶۵۶۰