07 دی 1399

جبران تورم زمین با اراضی اقدام ملی

مدیرعامل بانک مسکن مزایای طرح دولت کم­ درآمدها را تشریح کرد؛ مدیر عامل بانک مسکن با تحلیل اوضاع بازار زمین و مسکن، طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن ارزان را جبران کننده تورم شدید نهاده های اصلی ساختمان توصیف کرد. محمود شایان مدیر عامل بانک مسکن در گفت و گو با پایگاه خبری بانک […]

هنری
چیزی یافت نشد !