نویسنده: sogand

پتروشیمی زاگرس برای اولین بار با ظرفیت ۱۰۰ درصد در مدار تولید قرار گرفت پتروشیمی زاگرس پس از تعمیرات اضطراری واحد دوم این مجتمع بزرگ متانول ساز، با تولید روزانه…