. دکتر محمد علی طالبی استاندار یزد در ارتباط ویدئو کنفرانسی با رییس جمهور ضمن تقدیر و تشکر از خدمات و اقدامات مفید شرکت چادرملو در راستای مسئولیت اجتماعی گفت : نقش این شرکت به ویژه در امر مقابله با ویروس کرونا در استان یزد بسیار چشمگیر و قابل توجه و شایسته تقدیر است. وی گفت چادرملو شرکتی پیشگام در عمل به مسئولیت اجتماعی است .