بهینه‌سازی زمین‌های زراعی کشت و صنعت صنایع شیر ایران:

🔹️روزبه کوشکی از بهینه‌سازی زمین‌های شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران، خبر داد.

🔸️به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)، روزبه کوشکی مدیر عامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران، با اعلام این خبر افزود: این شرکت در سه سال گذشته اقدامات متعددی جهت آماده به کشت‌کردن زمین‌های زراعی و افزایش پتانسیل کشاورزی در استان گیلان، انجام داده است.

🔹️روزبه کوشکی با اعلام این خبر تصریح کرد: یکپارچه سازی زمین‌ها با حذف مرزهای اضافه، افزایش مساحت زمین های کشاورزی به مساحت ۴۰ هزار و ۴۱۸ مترمربع و خاک برداری از زمین‌های بلند و خاکریزی زمین‌های پست، ازجمله اقدامات شرکت در جهت توسعه کشاورزی، در سطح استان است.

🔸️مدیر عامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران، آماده سازی ۷ هکتار زمین آبگیر جهت کشت برنج و زهکشی اطراف زمین‌ها با هدف هدایت آب‌های خروجی به شبکه جمع آوری آب‌های سطحی را از دیگر اقدامات شرکت برشمرد.
# پگاه
# شرکت صنایع شیر ایران

http://pegah.ir/n/11182