انعقاد تفاهمنامه همکاری فی‌مابین هلدینگ صباانرژی و بیمه البرز

تفاهمنامه همکاری شرکت بیمه البرز و هلدینگ سرمایه گذاری صباانرژی با حضور رئیس کل بیمه مرکزی و مدیران عامل شرکت‌ها برگزار شد.

 مراسم انعقاد تفاهمنامه همکاری فی مابین شرکت بیمه البرز و هلدینگ سرمایه گذاری صبا انرژی در خصوص بیمه های زندگی پروژه محور با حضور رئیس کل بیمه مرکزی، مدیرعامل بیمه البرز و مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری صباانرژی در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز و پتروشیمی برگزار شد.

طبق این تفاهمنامه بیمه البرز با جذب منابع مالی مردمی از طریق فروش خدمات بیمه‌ای مردم را مستقیما سهامدار سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و پروژه های هلدینگ صباانرژی خواهند شد. مردم با خرید خدمات بیمه ای بیمه نامه زندگی و بیمه عمر می توانند در سرمایه‌گذاری  طرح‌ها و پروژه های ملی سهام‌دار باشند و از محل بازگشت سرمایه بیمه عمر خود از سرمایه‌گذاری خود سود حاصل کنند.

سرمایه‌گذاری شرکت بیمه البرز در پروژه پالایشگاه مقیاس کوچک نفتی مسجد سلیمان موضوع تفاهمنامه امروز فیمابین هلدینگ صباانرژی و شرکت بیمه البرز بود. پروژه پالایشگاه مقیاس کوچک نفتی مسجد سلیمان (مینی ریفاینری) از پروژه های جذاب هلدینگ صباانرژی است، که با ارزش سرمایه گذاری ۱۲۰ میلیون یورو نرخ بازگشت سرمایه ۵۲ درصدی را دارا است که از جذابیت بالایی برای سرمایه‌گذاران برخوردار است.