مدیرعامل بیمه ملت استعفا داد

مدیرعامل بیمه ملت استعفا داد

ترکیب اعضا و هیئت مدیره بیمه ملت مشخص شد.

صبح امروز طی جلسه‌ای که با حضور اعضای هیات عامل و سهامداران بیمه ملت در بیمه مرکزی برگزار شد، توافقات زیر حاصل شد:

۱- در این جلسه دلفراز از ادامه مسئولیت مدیرعاملی بیمه ملت استعفا کرد.

۲- با موافقت هیات مدیره قانونی شرکت بیمه ملت، قاسم‌پور به عنوان سرپرست بیمه ملت ابقا شد.

۳- اعضای قانونی هیات مدیره شرکت تا زمان برگزاری مجمع، مسئول اداره شرکت هستند.