رییس هیات مدیره سازمان بیمه سلامت ایران گفت: پیگیری الکترونیکی شدن خدمات و پزشک خانواده اولویت بیمه سلامت است.

رضا سعیدی در گفت وگو با پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت ایران، با اشاره به اینکه بیمه سلامت یکی از بیمه های بزرگ و با پوشش بالغ بر ۴۲ میلیون نفر است گفت: سازمان بیمه سلامت از صندوق های مختلفی بیمه ای تشکیل شده که افراد بسیاری از جمله نیازمندان را تحت پوشش قرار داده است، همچنین یکی از افتخارات تمدن بشری تشکیل بیمه ها بوده که می تواند از افزایش آسیب افراد در شرایط خاص جلوگیری کند.

رییس هیات مدیره سازمان بیمه سلامت ایران، با بیان اینکه هیات مدیره نقش سیاستگذاری، برنامه ریزی و تعیین اهداف استراتژیک بلند مدت را ایفا می کند، افزود: باید نقشه راه مناسب را تنظیم و هدف گذاری کرد، به طوری که باید با منابع محدود نقشه راه را به نوعی تنظیم کرد که بتوان به نیازهای نامحدود حوزه سلامت پاسخ حداکثری داد، بنابر این باید اولویت ها به درستی تعیین شده و نظارت و برنامه ریزی دقیق بر اجرای برنامه ها صورت گیرد.
وی تاکید کرد: پرونده الکترونیک سلامت یکی از برنامه هایی است که در نظام های سلامت پیشرفته دنیا اجرا شده است، این روش می تواند به جلوگیری از هدر رفت منابع کمک کند؛ طبیعتا یکی از اولویت های ما پرونده الکترونیک سلامت و پزشک خانواده است، که باید در این خصوص نظارت ها افزایش پیدا کرده و از تیم فنی قوی و مشوق های لازم استفاده کرد؛ البته هنوز مشکلاتی در این حوزه وجود دارد و تنها پزشک خانواده روستایی به صورت ناقص در شهرهای کوچک اجرایی شده است.
رییس هیات مدیره سازمان بیمه سلامت گفت: یکی از متولیان نظام ارجاع بیمه ها هستند که باید در دریافت خدمات سلسله مراتبی و پلکانی حرکت کرد؛ همچنین کنترل تقاضای القایی یکی از برنامه های بیمه های سلامت است که باید در این زمینه فعالیت کنند.
سعیدی اظهار داشت: تجمیع صندوق ها نیز معضل مزمنی است که باید در این خصوص تصمیم گیران تاثیرگذار در کشور ورود کرده و پیگیری های لازم را انجام دهند