طرح بهسازی منظر شهری با حذف سازه های تبلیغاتی غیر استاندارد در بزرگراه اشرفی اصفهانی اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۲، علیرضا جعفری ،سرپرست معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه با اعلام خبر فوق گفت: با توجه به اینکه ایجاد وحدت بصری در تابلوها نقش بسزایی در هماهنگی نما و زیبایی شهری دارد، حذف سازه های تبلیغاتی غیر استاندارد و یکسان سازی سردر واحد های صنفی در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه طرح بهسازی سیما و منظر شهری و رفع ناهنجاری های شهردر قالب ساماندهی تابلوهای صنوف درحال اجرا است ، افزود: با اجرای این طرح زوائد نمای ساختمانها و اصناف بزرگراه اشرفی اصفهانی با همکاری شهروندان جمع آوری و یکپارچه سازی تابلوها مطابق با استاندارد و شیوه‌نامه مشخص اجرا شد.
جعفری با بیان اینکه با این طرح ، سیمای منظر شهری بزرگراه اشرفی اصفهانی از آشفتگی خارج شد، افزود: در حال حاضر طرح ساماندهی بصری تابلوهای صنوف در خیابان های ستارخان ،دادمان، کوی نصر ،شهرک نیایش و…. اجراشد و مابقی خیابان های نیز در برنامه های اتی پیش بینی شده است.