صندوق بانکها در شرایطی سخت تحویل سدیدی شد، صندوقی با ۷۵ درصد کسری پرداخت و نسبت پشتیبان کمتر از یک که وضعیتی شبیه به سایر صندوقهای بازنشستگی را تداعی می‌کرد. اقدامات جسورانه این دوره مدیریتی توانست صندوق را متحول و آنرا را به بازیگر اصلی بازار سرمایه تبدیل نماید.
افزایش ۱۱۰ درصدی میانگین حقوق بازنشستگان، ۲۲۰ درصدی انواع تسهیلات، ۱۴۰ درصدی حقوق دهکهای کم درآمد، تحقق ۸۳ درصدی مطالبات بازنشستگان و ۲۱ هزار مورد پاسخگویی کتبی‌و‌حضوری، عدم برگزاری هیچگونه تجمع اعتراضی در حالیکه در این مدت بیش از ۱۶۰ تجمع در دیگر صندوقها بوده است در کنار رشد ۵۰۰ درصدی درآمدهای عملیاتی، افتخار مازاد درآمد بر هزینه پس از ۲۱ سال، افزایش ۱۳۰ درصدی داراییها نسبت به کل عمر ۴۰ ساله صندوق، سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری در صنایع فولاد و پتروشیمی، فعال‌ترین شخصیت حقوقی در بازار سرمایه در گردش معاملات و با ۶۰ درصد بازدهی بیشتر از شاخص کل‌ و از همه مهم‌تر افزایش چشمگیر ۵ برابری سرانه دارایی هر بازنشسته بخشی از دستاوردهای سدیدی تکنوکرات در دوره مدیریتی درخشانش بوده است.