اندازه فونت
پیوستن داروخانه های منطقه۱۳ به طرح دوستدار محیط زیست

در ادامه طرح نانوایی های دوستدار محیط زیست و پویش نه به کیسه های پلاستیکی در منطقه ۱۳ ، داروخانه های این منطقه نیز به این طرح پیوستند .
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۱۳، مجتبی شکری ، شهردار منطقه بابیان اینکه تبعات رهاسازی پلاستیک در آینده گریبان گیر خود ما خواهد شد و باید امروز برای کنترل مصرف آن تدبیر کرد، ابراز داشت: به طور متوسط روزانه ۱۰۰ عدد کیسه پلاستیکی جهت تحویل دارو در داروخانه ها مصرف شده که سرنوشت نا معلومی در طبیعت خواهد داشت، بر این اساس ، شهرداری منطقه ۱۳، برای اصلاح این رویه گام برداشته است .
او افزود : این منطقه در گام نخست برای کاهش مصرف پلاستیک ،طرح نانوایی های دوستدار محیط زیست را در دو فاز با موفقیت به اجرا درآورد و درحال حاضر ،۲۴ نانوایی منطقه به این طرح پیوسته اند و به زودی فاز سوم آن نیز اجرایی خواهد شد
او با بیان اینکه در گام بعدی طرح دوستدار محیط زیست ،برای حذف پلاستیک ، کیسه های دارو طراحی شد که به تدریج در داروخانه های منطقه توزیع خواهد شد، ادامه داد : اداره محیط زیست شهرداری منطقه۱۳ در تداوم طرح دوستدار محیط زیست ، این طرح را با هدف حفظ محیط زیست و فرهنگسازی جایگزینی کیسه های پارچه ای به صورت پایلوت در سه داروخانه شفا ، دکتر زرین و بصیر به اجرا در آورد .
شهردار منطقه ۱۳ با بیان اینکه کیسه‌های پارچه‌ای قابلیت مصرف چند بار رادارند،یادآور شد : در صورت موفقیت آمیز بودن این طرح در سال جاری تلاش می کنیم تا با توزیع کیسه‌های پارچه‌ای دارو به‌تدریج استفاده از پلاستیک را در داروخانه‌های منطقه به حداقل برسانیم.