دبير كميته مسوليت اجتماعي شركت هاي تابعه هلدينگ خليج فارس در منطقه ويژه پارس از اختصاص مبلغ ٢٠٠ ميليارد ريال جهت اجراي طرح ها و پروژه هاي مسوليت اجتماعي در سال ١٤٠٠ در شهرستان هاي عسلويه ، كنگان، جم و ديّر خبر داد.
دكتر حجت نظري با اعلام اين خبر افزود؛ اين مبلغ بمنظور توانمند سازي دانش آموزان مستعد، حمايت از طرح هاي كارآفريني و اشتغال محور، حمايت از تأسيس و استقرار كانون هاي تخصصي تحكيم و تعالي خانواده، ارائه خدمات درماني به خانواده هاي دچار بيماري هاي خاص و صعب العلاج و خانواده هاي با بيش از دو نفر معلول و ارائه خدمات ورزشي براي نوجوان و جوانان در شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم و ديّر اختصاص يافته است.
دبير كميته مسوليت اجتماعي شركت هاي تابعه هلدينگ خليج فارس در منظقه ويژه پارس افزود : اين طرح با حمايت كامل مديران محترم عامل شركت هاي پتروشيمي پارس، نوري و مبين انرژي خليج فارس ، با مشاركت مالي اين شركتها و با هماهنگي شركت عمليات غيرصنعتي پازارگاد و نظارت مستقيم مديريت برند، مسوليت اجتماعي و روابط عمومي شركت گروه صنايع پتروشيمي خليج فارس به عنوان هماهنگ كننده در سطح جنوب استان بوشهر اجرايي خواهد شد.
وي خاطرنشان ساخت: ارتباط صنعت و جامعه محلي همزمان با توجه جدي به توليد و كمك به شكوفايي اقتصادي كشور در اولويت كاري مديران محترم عامل صنايع پتروشيمي مستقر در جنوب استان است كه با همراهي نمايندگان محترم مجلس و شوراهاي اسلامي ، فرمانداران ، ائمه جمعه و مردم شريف جنوب استان در اين مسير گام برداشته خواهد شد.