دنياي معدن – ميزان توليد كنسانتره آهن شركت هاي بزرگ در 10 ماهه امسال، با افزايش حدود 4 درصدي، از مرز 40 ميليون تن گذشت.

به گزارش دنياي معدن، 10 شركت بزرگ توليدكننده كنسانتره سنگ آهن از ابتداي فروردين تا پايان دي، 40 ميليون و 798 هزار و 646 تن توليد كردند. اين رقم در مدت مشابه سال گذشته، 39 ميليون و 346 هزار و 139 تن بود.

از اين ميزان، شركت هاي «گل گهر» 13 ميليون و 874 هزار و 657 تن، «چادرملو» 9 ميليون و 531 هزار و 919 تن، «توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه» 5 ميليون و 301 هزار و 669 تن، «گهر زمين» 3 ميليون و 405 هزار و 482 تن، «مركزي» 3 ميليون و 480 هزار و 885 تن، «توسعه فراگير سناباد» يك ميليون و 830 هزار و 817 تن، «اپال پارسيان سنگان» يك ميليون و 798 هزار و 985 تن، «صبانور» يك ميليون و 95 هزار و 865 تن، «جلال آباد» 306 هزار و 37 تن كنسانتره و «صنايع معدني فولاد سنگان» 172 هزار و 330 تن توليد كردند.

طي 10 ماهه امسال، شركت هاي بزرگ 15 ميليون و 421 هزار و 244 تن كنسانتره به شركت ها ارسال كردند كه در مقايسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (16 ميليون و 775 هزار و 335 تن)، 8 درصد كاهش نشان مي دهد.

 

افزايش 5 درصدي توليد كنسانتره در دي

ميزان توليدكنسانتره در دي، 4 ميليون و 98 هزار و 942 تن بود كه نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته (3 ميليون و 902 هزار و 640 تن)، 5 درصد افزايش يافت.

ميزان ارسال كنسانتره در ماه دي نيز يك ميليون و 674 هزار و 106 تن بود كه نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته (يك ميليون و 710 هزار و 53 تن)، حاكي از كاهش 2 درصدي است.

كاهش 48 درصدي توليد دانه بندي

شركت هاي بزرگ، طي 10 ماهه امسال، 870 هزار و 741 تن سنگ آهن دانه بندي توليد كردند كه نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته (يك ميليون و 686 هزار و 716 تن)، 48 درصد كاهش نشان مي دهد.