بانک و بیمه

موسسه اعتباری ملل در ۱۰ ماه نخست سال جاری تراز عملیاتی مثبت ۱۱۰۱ میلیارد تومان را ثبت کرد و مانده سپرده های سرمایه گذاری شده در این موسسه به بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان رسید که ۳۹ درصد بیشتر از ۱۲ ماه سال ۹۸ است .

موسسه اعتباری ملل در ۱۰ ماه نخست سال جاری تراز عملیاتی مثبت ۱۱۰۱ میلیارد تومان را ثبت کرد و نزدیک به ۴۳ درصد بر سپرده های سرمایه گذاری در این موسسه افزود شد و همچنین ۳۹ درصد بیشتر از کل ۱۲ ماه سال ۹۸ سپرده جذب کرد که در واقع یک نوع رکود شکنی محسوب می شود و نشان دهنده توفیق این موسسه در جلب اعتماد سپرده گذاران بانکی است .

به گزارش بانکداری ایرانی،  موسسه اعتباری ملل که با نماد “وملل” در بازار فرابورس ایران در حال فعالیت است گزارش عملکرد دی ماه سال ۱۳۹۹ را منتشر کرد .

براساس این گزارش موسسه ملل در پایان اولین ماه زمستان سال جاری سه هزار و ۱۸۶ میلیارد تومان درآمد از محل تسهیلات اعطایی کسب کرد و به سپرده گذاران خود دو هزار و ۸۵ میلیارد تومان سود اختصاص داد، که حاصل این عملیات بانکی ثبت تراز مثبت ۱۱۰۱ میلیارد تومان بود. این موسسه در دوره مشابه سال گذشته تراز عملیاتی مثبت ۸۹۱ میلیارد تومان را ثبت کرده بود که در سال جاری توانست آن را نزیک به ۲۴ درصد بهبود ببخشد.

برهمین اساس موسسه ملل در یک ماهه آذر، ۲۷۲ میلیارد تومان درآمد تسهیلاتی کسب کرد و به سپرده های بانکی هم ۱۷۹ میلیارد تومان سود پرداخت کرد که حاصل آن ثبت تراز مثبت ۹۳ میلیارد تومان بود این موسسه در دی ماه سال گذشته تراز عملیاتی مثبت ۵۸ میلیارد تومان را ثبت کرده بود.

مانده تسهیلات اعطایی این شرکت فرابورسی در پایان آبان ماه سال جاری به ۱۲ هزار و ۳۹۳ میلیارد تومان رسید و سپرده گذاران ۴۳ درصد بیشتر از پایان دی ماه سال گذشته دراین موسسه سپرده گذاری کردند و مانده سپرده های سرمایه گذاری این موسسه به ۲۱ هزار ۸۰ میلیارد تومان رسید .

موسسه ملل دراین دوره زمانی بیشترین درآمد تسهیلاتی را به ترتیب از سه سر فصل مشارکت مدنی ، فروش اقساطی و سایر تسهیلات کسب کرد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته تغییری نداشته است و در بخش جذب سپرده های سرمایه گذاری هم بیشترین سود را به سپرده های بلند مدت یک ساله ،کوتاه مدت و بلند مدت دو ساله پرداخت کرد .