بانک و بیمه

مدیران شعب مشهد، بجنورد و بیرجند به صورت ویدئو کنفرانس با دکتر مصطفوی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به صورت ویدئو کنفرانس به بحث و بررسی مسائل جاری امور شعب متبوع و شرکت پرداختند.
در این برنامه که امروز راس ساعت ۱۴ از طریق اسکایپ آغاز و تا ساعت ۱۵.۴۵به طول انجامید، دکتر مصطفوی مدیرعامل در کنار آقایان کریمی معاون مالی، اقتصادی و توسعه سرمایه انسانی و صمدی فر مدیر امور شعب در جریان فعالیت ها و عملکرد این سه شعبه قرار گرفتند.
در این جلسه همچنین مسائل جاری و برنامه های پیش روی شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به سوالات طرح شده از سوی مدیران شعب پاسخ های لازم ارائه شد.
در پایان این جلسه، دکتر مصطفوی بر همدلی و هم افزایی و تلاش مضاعف در جهت بهبود عملکرد و جایگاه شرکت و نیز استفاده از پتانسیل های استانی در جذب پرتفوی با ترکیب مناسب تاکید کرد.
با توجه به شرایط کرونایی کشور، این برنامه به ‌صورت مستمر در هفته‌ های آینده با سایر شعب نیر برگزار خواهد شد.