اقتصادی

،با شیوع ویروس جهش یافته کرونا تاثیر نداشتن واکسن های ساخته شده و متفاوت بودن این ویروس با نوع قبلی آن، نگرانی بسیاری از افراد را در پی داشته است که عضو ستاد ملی مقابله با کرونا معتقد است، این جهش ماهیت ساختار کلی ویروس را به هم نزده و تنها سرعت انتقال بیماری را افزایش داده است.

به گزارش روابط عمومی تیوا، مسعود مردانی عضو ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به اینکه در شهر لندن موارد جهش یافته کرونا به جد در حال افزایش است که کشور ما نیز از این ویروس بی بهره نمانده است، بیان کرد: گونه های دیگری از این ویروس از آفریقای جنوبی و نیجریه و اخیرا در ژاپن نیز مشاهده شده است که به دلیل تغییرات کروموزومی این ویروس بوده که سرعت انتقال را بسیار افزایش داده است.

مردانی با تاکید بر اینکه با این جهش ماهیت ساختار کلی ویروس تغییر نکرده است، گفت: سرعت انتقال نوع جهش یافته ویروس بسیار زیاد است و در افراد کمتر از ٢٠ سال گرفتاری ایجاد می کند. از طرفی این ویروس سریع در بین اعضای خانواده انتشار پیدا کرده و تشخیص آن بسیار مشکل است.

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا افزود: واکسن هایی که تاکنون ساخته شده است بر روی این ویروس جهش یافته نیز تاثیر دارد.

علاقه مندان جهت مشاهده کامل این مصاحبه که در برنامه انتهای الوند شبکه دو سیما و به صورت زنده توسط تیوا پوشش داده شد، می توانند به سایت تیوا به آدرس www.tva.tv مراجعه کنند.