بیست و هفتمین ملاقات مردمی شهردار منطقه۹ با شهروندان به صورت غیر حضوری برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۹، در راستای حفظ سلامت شهروندان به واسطه شیوع ویروس کرونا، ملاقات مردمی 5آبان ماه در منطقه۹ به صورت تلفنی انجام شد.
در این جلسه سید مصطفی موسوی شهردار منطقه۹، درخواست های شهروندان را که شامل 8پرونده مرتبط با مباحث شهرسازی بود را مورد رسیدگی قرار داد و دستورات لازم را در چارچوب ضوابط صادرکرد.