به منظور مقابله با خطرات گاز مونوکسید کربن:

همزمان با گرامیداشت هفته پدافند غیر عامل و مقابله با خطرات گاز مونوکسید کربن ، طرح ارتقا آگاهی عمومی شهروندان در کاهش حوادث گاز مونوکسید کربن و اهدا دستگاه های هشدار دهنده با همکاری شهرداری منطقه13 اجرایی شد .
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 13 ، با توجه به قرار داشتن در فصول سرد سال و به منظور پیشگیری از افزایش آمار حوادث مربوط به مسمومیت بر اثر استنشاق گاز مونواکسید کربن، سازمان آتش نشانی و شهرداری منطقه ۱۳ اقدام به اجرای طرح مقابله با مخاطرات گاز منواکسید کربن کردند.
در این طرح ، ضمن بازدید کارشناسان از منازل شهروندان و نیاز سنجی صورت گرفته ، نسبت به اهدا و نصب دتکتور گاز مونوکسید(دستگاه هشدار دهنده ) اقدام شد.
طی این اقدام ترویجی و خانه به خانه، مروجان ایمنی (آتشنشان داوطلب) و کارشناسان خانه های سلامت با نصب پوستر و آموزش حضوری نسبت به ترویج و آموزش فرهنگ ایمنی و همچنین پیشگیری از ابتلا به کرونا در میان شهروندان اقدام کردند.
در این رزمایش سلامت که به مناسبت هفته پدافند غیر عامل برگزار شد ، منطقه ۶ عملیات سازمان آتشنشانی، سپاه ناحیه کمیل ، اورژانس شرق تهران اداره سلامت و شهرداری ناحیه 2 با مدیریت ستاد پیشگیری و مدیریت بحران منطقه13 همکاری کردند .
همچنین حوزه خدمات شهری و آتشنشانی در این طرح ، نسبت به ضدعفونی و گندزدایی معابر محدوده محله اشراقی اقدام ننودند.