معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه2  از پیوستن 89 درصد مراکز اداری واقع در منطقه دو  به طرح کاپ خبرداد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2،علی اکبر کریمی پور،معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه با بیان اینکه برنامه های فرهنگی جهت مشارکت شهروندان در اجرای طرح کاپ در منطقه 2 آجرا می شود افزود: با هدف تحقق برنامه های مدیریت شهری در زمینه اجرای طرح کاپ، با انعقاد تفاهم نامه ،89 درصد از مراکز اداری فعال در منطقه به طرح کاپ پیوستند.
وی افزود: پس از انعقاد تفام نامه مشترک جهت همکاری دراجرای طرح کاپ ،مخازن 3 گانه طرح کاپ در 10ساختمان از جمله بیمارستان میلاد، ساختمان وزارت بهداست و درمان و علوم پزشکی و….. جانمایی شده است
معاون شهردار منطقه 2  درادامه به مشارکت 93 مجتمع مسکونی بالای 80 واحد در اجرای طرح کاپ اشاره کرد و گفت: به منظور اجرای این طرح، فعالیت آموزش به شهروندان با موضوع بازیافت و نحوه تفکیک پسماند به ساکنان مجتمع با رعایت اصول بهداشتی  با همکاری نواحی 9 گانه  در حال اجرا است.
وی افزود: با هماهنگی سازمان مدیریت پسماند، امکان ارائه خدمات جمع آوری پسماند هوشمند توسط استارت آپ ها فراهم شده است که درهمین راستا اطلاع رسانی محیطی  جهت مشارکت شهروندان   صورت گرفته است.