شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه و مرکز تجارت جهانی فردوسی تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش روابطعمومی شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت رفاه و مرکز تجارت جهانی فردوسی پنجم آبانماه سال جاری با حضور مدیران عالیرتبه در ستاد مرکزی این بنگاه اقتصادی خصوصی برگزار شد.

مشارکت در راهاندازی فروشگاه تحتنام و علامت تجاری رفاه یا هر نام و برندی که رفاه معرفی کند، با شرایط و تعهدات تعیینشده، از مفاد این قرارداد همکاری هفت‌ساله است.

دکتر رسول محمدی، عضو هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه با ابراز خرسندی از انعقاد این قرارداد همکاری و اشاره به افتتاح شعب جدید به مناسبت 17 ربیعالاول همزمان با بعثت حضرت رسول اکرم(ص) گفت: «امیدواریم امضای این تفاهمنامه آغازگر اتفاقات خوب در عرصه اقتصاد کشور باشد و بتوان نتایج مثبت آن را بهزودی مشاهده کرد. انعقاد این قرارداد در راستای تحقق هدف توسعه شتابان فروشگاه‌های رفاه و گسترش شعب در مجتمع‌های تجاری موفق و پررونق در سراسر کشور است. ما در سالهای اخیر همواره خود را بهعنوان شریک مجتمع‌های تجاریمی‌دانیم.»

وی ادامه داد: «فروشگاه‌های رفاه در جهت توزیع مدرن و سیستماتیک کالاهای مورد نیاز مردم گام بلندی برداشته ومی‌دانیم که راهی طولانی در این راستا در پیش داریم. امید است که قراردادهای همکاری مشابه، ما را در تحقق اهداف شرکت در جهت خدمت به هموطنان عزیزمان یاری دهد.»

دکتر محمدی در پایان خاطرنشان کرد: «در سال‌های اخیر شرکت رفاه بهعنوان یک بنگاه اقتصادی خصوصی و خدمترسان به مردم، با ارگان‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی و خصوصی قرارداد همکاری امضا کرده است که از میان آنها می‌توان به قوه قضاییه، کمیته امداد امام خمینی(ره)، صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت همراه اول،شرکت ارتباطات مبیننت و… اشاره کرد. امروزه این ظرفیت در فروشگاه‌های رفاه ایجاد شده که در مقیاس کشوری بتواند همکاری کاربردی و موثری را در جهت اعتلای اقتصادی و رفاهی مردم با شرکت‌ها و سازمان‌های کلیدی و مهم کشور داشته باشد.»

در ادامه این مراسم ابوالفضل کلایی، موسس و مدیر مرکزتجارت جهانی فردوسی با ابراز خوشحالی از همکاری با شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه اظهار کرد: «از اعتماد این بنگاه اقتصادی خوشنام و باسابقه به این مرکز تجاری و اقتصادیجهت آغاز همکاری چندجانبه و انعقاد قرارداد سپاسگزارم. مجتمع تجارت جهانی فردوسی با بهرهمندی از موقعیت خوب جغرافیایی از لحاظ قرارگیری در یکی از خیابان‌های مهم پایتخت می‌تواند در جذب مشتری و رونق اقتصادی رفاه موثر و کمککننده باشد.»

وی همچنین در پایان تصریح کرد: «فروشگاه‌های رفاه در مواقع مختلف بهعنوان زنجیره حیاتی تامین کالاهای اساسی بوده و اعضای این خانواده بزرگ جهت رفاه حال مردم همچنان در حال خدمت هستند؛ همکاری با رفاه را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم بتوانیم در راستای تحقق هدف توسعه شتابان این شرکت در کنارشان باشیم.»

گفتنی است انعقاد قرارداد همکاری با شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهاد‌ها و ارگان‌های خصوصی و دولتی از برنامه‌های جاری شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه جهت تحقق اهداف بلندمدت سازمانی این بنگاه اقتصادی خصوصی است.