‌‌

کاپ و نکات امور شهری با هدف آشنایی دانش آموزان با فرهنگ زیست محیطی و تفکیک پسماند از مبدا در کنار دروس آموزشی مدرسه، به صورت مجازی در مدارس شمال تهران آموزش داده می شود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک مانی جعفریان معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری این منطقه با اعلام مطلب فوق اظهار داشت: افتتاح آموزس مجازی کاپ و امور شهری تحت عنوان نشریه الکترو نیکی آموزشی کاپ برای اولین بار  در مجتمع آموزشی صهبای صفا مقطع متوسطه اول و دوم در ناحیه ۱۰ منطقه یک اجرا شد.

وی گفت: با توجه به ویروس کرونا و بازگشایی مدارس به صورت مجازی ، طی تفاهم نامه بین شهرداری ناحیه ۱۰ و مدیریت مجتمع آموزشی صهبا صفا از ظرفیت های آموزش مجازی برای ارایه آموزش های زیست محیطی استفاده شد تا پل ارتباطی بین ۱۰۷ دانش آموز و خانواده های آنها با مدیریت شهری باشد.

جعفریان گفت:  این آموزش ها شامل  کنترل شیرابه از خانه، مباحث محیط زیستی، نمایش فیلم ها و انیمیشن های مرتبط با بحث کاپ ، بازیافت و محیط زیست در نهایت ایجاد چالش به عنوان تکلیف برای هر هفته دانش آموز ان مثلا تهیه فیلم یک دقیقه ای یا عکس از نحوه تفکیک پسماند در خانه یا محله و  تهیه کاردستی های آموزش داده شده بهترین ها از دور ریختنی ها، برای برگزاری نمایشگاه  از دست سازه های دانش آموزان است.

معاون شهردار گفت:  در طی ۲ هفته ۶ جلسه آنلاین آموزش نشریه الکترونیکی کاپ با ۲۱۴ نفر ساعت  با حضور گروه بازیافت ناحیه ده، باموفقیت انجام شد که بسیار مورد استقبال مدیریت مدرسه و دانش آموزان قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در پایان دوره  توسط گروه آموزشی از دانش آموزان امتحان گرفته و نمره داده خواهد شد.

وی اعلام آمادگی کرد با استقبال مدارس این آموزش ها می تواند در سایر نواحی و مدارس منطقه نیز اجرا می شود.

#شهرداری_منطقه_یک
#شمیران_نگین_تهران
#منماسکمیزنم
@TEHRANmunicipality01