متن پیام به شرح ذیل است:
برادر گرامی جناب آقای رزم حسینی
وزیر محترم صنعت معدن و تجارت

معرفی جنابعالی از طرف رییس جمهور محترم ودر پی آن کسب رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر صنعت معدن و تجارت را به جنابعالی برادر جهادی و جامعه صنعت ، معدن و بازرگانی کشور عزیزمان تبریک عرض می نمایم.
با توجه به حسن سوابق جنابعالی در عرصه صنعت در دوران حضور در دولت به عنوان استاندار، سکانداری وزارت صنعت معدن و تجارت در این برهه از زمان قطعا میتواند از خدمات و شایستگی های جنابعالی بهره مند شود.
اعتماد ریاست محترم جمهور و نمایندگان محترم مجلس به جنابعالی به عنوان وزیر برگزیده , نوید بخش روزهای خوش برای کشور در حوزه صنعت ، معدن وتجارت است.
از خداوند متعال آرزوی روزهای پر از موفقیت را برای جنابعالی برادر گرامی خواستارم.

حسن خلج طهرانی
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس