سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی:

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت توجه بیش از پیش بیمه سلامت به بیماران خاص و صعب العلاج  تاکید کرد: مجلس دربحث بودجه و ردیف های اعتباری به بیمه سلامت کمک می کند

زهرا شیخی مبارکه درگفت وگو با خبرنگار آی هینا، با اشاره به اینکه بیمه سلامت می تواند خدمات بسیارراهگشایی را ارایه دهد گفت: ازابتدا تاکنون تلاش های بسیاری درجهت رفع مشکلات بیمه شدگان صورت گرفته است، اما نکته مهم این است که خدمات بیمه سلامت باید به طور محسوس در سلامت مردم لمس شود.
نماینده مردم اصفهان درمجلس شورای اسلامی افزود: بیماران بسیاری دارای بیماری های خاص و صعب العلاج هستند و در مراحلی از بیماری که شرایط سخت و عوارض بیماری تظاهر می یابد و دریافت خدمات برای این بیماران دارای مشکلات بسیاری بوده و هزینه هایی را باید متمحل شوند که بسیار برایشان شرایط سخت تر میشود؛ بنابراین از بیمه سلامت توجه بیشتر به این گروه از بیماران مطالبه می شود.
وی تاکید کرد: مجلس دربحث بودجه و ردیف های اعتباری به بیمه سلامت کمک می کند، اما بیمه سلامت هم باید نگاه ویژه ای به بیماران خاص کند، تا این بیماران بتوانند خدمات موثرتری را دریافت کنند.