تفاهمنامه همکاری بین شرکت فروشگاههای زنجیرهای رفاه و مرکز آمار ایران امضا شد.

به گزارش روابطعمومی شرکت فروشگاههای زنجیرهای رفاه، در مراسمی که با حضور دکتر رسول محمدی، عضو هیاتمدیره و مدیرعامل شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه و مدیران عالیرتبه دو طرف قرارداد، در هفتم مهرماه سال جاری در ساختمان مرکزی سازمان آمار ایران در تهران برگزار شد، دو طرف درخصوص همکاریهای مشترک و استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دوجانبه به توافق رسیدند.

مدیرعامل شرکت فروشگاههای زنجیرهای رفاه در مراسم امضای این تفاهمنامه با اشاره به اهمیت تعامل پایدار سازمانها تصریح کرد: «انعقاد این تفاهمنامه و آغاز همکاری مشترک با سازمان آمار ایران را به فال نیک میگیریم و امیدوارم این همکاریهای دوجانبه در راستای تحقق اهداف بزرگ این دو سازمان موثر واقع شود.»

وی ادامه داد: «از لحاظ آماری فروشگاه رفاه در سالهای اخیر توانسته با افزایش میزان عرضه کالاهای باکیفیت ایرانی و تخفیفات چشمگیر، سهم بسزایی در رونق اقتصادی و کمک به تعدیل سبد خرید هموطنان داشته باشد. با وجود شرایط سخت اقتصادی ناشی از تحریمهای ظالمانه، ما همیشه در تلاش هستیم تا بتوانیم گام موثری در بحث اقتصاد خانوار، افزایش میزان اشتغالزایی و کمک به رشد اقتصاد کلان در سطح کشوری برداریم.»

محمدی در پایان اظهار امیدواری کرد که اقداماتی مثل امضای تفاهمنامه بین فروشگاههای رفاه و مرکز آمار ایران بتواند شتاب افزایش کیفیت درارائه محصولات ایرانی و خدمترسانی به هموطنان را افزایش دهد.

همچنین در ادامه این مراسم، ايوب فرامرزي معاون اقتصادي و محاسبات ملي مركز آمار ايران با ابراز خرسندی از انعقاد قرارداد همکاری با شرکت فروشگاههای زنجیرهای رفاه اظهار کرد: «باعث افتخار و خوشحالی است که با یک بنگاه اقتصادی معتبر، باسابقه و خوشنام یک قرارداد همکاری منعقد شده است. همه همکاران ما در مرکز ملی آمار ایران در تلاش هستند این همکاریهای دوجانبه را با هدف افزایش میزان بهرهوری و کمک به رشد و تعالی میهن عزیزمان ایران بیشتر کنند. امیدوارم این همکاری نیز آغازی مثبت برای ادامه و رشد همکاریهای دوجانبه بین این دو سازمان باشد.»