♦️جلسه ملاقات شهردار منطقه۵ با شهروندان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، برگزار شد.

♦️به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۵، فریدون حیدری، در جلسه ملاقات مردمی که غیرحضوری و از طریق تلفن و‌ آنلاین برگزار شد، با شهروندان صحبت کرد و در جریان مشکلات آنان قرار گرفت.

♦️در این جلسه، شهردار منطقه ۵، دستورهای لازم را برای حل مشکلات مردم صادر کرد.

♦️حیدری، در حاشیه جلسه ملاقات مردمی، اظهارداشت: تکریم ارباب رجوع، شنیدن مشکلات مردم و حل آن‌ها، اصل ضروری خدمت است.

#روابط_عمومی_شهرداری_منطقه۵
#تهران_شهری_برای_همه